Fundacja Mamy Prawa
ul. Szańcowa 17
01-458 Warszawa
KRS: 0000432933
email: biuro@mamyprawa.org.pl
tel.: 223132835
fax: 223314472